Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá: